Krantenjongen in Jekyll & Hyde

jekyll-hyde-posterDirk speelde de rol van krantenjongen in de waanzinnig indrukwekkende uitvoering van de musical Jekyll & Hyde in de Koepelhal te Tilburg. Dit jaar speelde hij ook een andere belangrijke rol. Hij was dit productiejaar Secretaris, hoofd PR en website-beheerder van de stichting in het roulerende bestuur. Hij ontwierp en maakte ook alle kranten die voor zijn rol als belangrijke, visuele rekwisieten dienden.

Over de musical:

jekyll-hyde-dirk-als-krantenjongen

In de lente van 1888 start de briljante wetenschapper Dr. Henry Jekyll in Londen met een zeer gevaarlijk en experimenteel onderzoek. Hij is er van overtuigd geraakt dat hij door het toedienen van een door hemzelf ontwikkelde scheikundige stof, het kwade en het goede in de mens kan scheiden. Zijn controversiële plannen zorgen voor flinke opschudding en grote weerstand binnen de raad van bestuur van St. Jude’s Hospital. Het bestuur zegt de plannen van Dr. Jekyll  te zien als een grote bedreiging voor de samenleving, maar in werkelijkheid zijn zij als de dood hun eigen verheven positie van luxe en welzijn hierdoor te verliezen.

Gedreven door het absolute geloof dat hij de wereld zal verbeteren en gesterkt door het vertrouwen in de liefde, besluit Jekyll zijn experiment toch voort te zetten en zichzelf te gebruiken als proefpersoon. Met alle gevolgen van dien. Vanaf dat moment zijn de nachtelijke straten van Londen het domein van de excentrieke en moordlustige Edward Hyde en vormen zij het decor voor de meest gruwelijke gebeurtenissen. Geen inwoner voelt zich nog veilig maar het zijn vooral de dagelijkse, hypocriete bestuurders van Londen die moeten vrezen voor hun leven.

< Terug naar On Stage